English
Forbhreathnú
 

OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA: FORBHREATHNÚ

Is deireadh seachtaine é Oireachtas Gaeilge Cheanada atá lán de chultúr na hÉireann: ceol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, agus cairdeas. Go príomha is ceiliúrtha na Gaeilge, teanga na nGael, é.

Reáchtálfar an tOireachtas Dé hAoine, 23 Meitheamh, go Dé Domhnaigh, 25 Meitheamh, ag Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir. Lonnaítear an Ghaeltacht in aice le Teimheal Bharda (Tamworth) agus Baile na hÉireann (Erinsville), sna cnoic dhroimneacha taobh le hAbhainn na mBradán, díreach ó thuaidh de Loch Ontario (298 Bothar Gilmore, Tamworth). Beidh féasta agus céilí an Oireachtais ag an Stone Mills Recreation Center, 713 Sráid Addington, Teimheal Bharda (Tamworth). 

Tá lóistín le fáil i dTeimheal Bharda (Leaba agus Bricfeasta), agus tá ráta speisialta againn ag an Hampton Inn i Napanee.  Bígí cinnte go luann tú go bhfuil tú ag déanamh áirithint don "Irish Language Festival" chun an ráta grúpa a fháil.  Cuma cén lóistín atá tú ag iarraidh, déanaigí cinnte, le bur dtoil, go gcuireann tú é in áirithe gan mhoill.  Tá spás teoranta agus ní mhairfidh an infhaighteacht i bhfad. Ní bheidh bus ón óstán go dtí an Ghaeltacht i mbliana.

Is lá gnó é, an Aoine.  Reáchtálfar ollchruinnithe bliantúla de chuid Chumann na Gaeltachta agus Chomharchumann Sealbhóirí na Gaeltachta, agus beidh cruinniú comhordúcháin d'Eagraíochtaí Gaeilge Cheanada ina ndiaidh - iad ar fad ag an Léigiún i dTeimheal Bharda (7143 Sráid Addington_.  Beidh na cruinnithe oscailte don phobal i gcoitianta. Tá fáilte faoi leith rompu siúd a bhfuil spéis acu infheistíocht a dhéanamh.

Beidh seisiún ceardlainne ann Dé Sathairn, 10:30 - 12:30 r.n., agus oll-cheolchoirm am tráthnóna (13:00 - 16:00 i.n.).  I ndiaidh na ceolchoirme, beidh féasta, aoichaint, seisiún ceoil, agus céilí ann ag an Stone Mills Recreation Center.

Beidh comórtais ar siúl ag an Ghaeltacht maidin Dé Domhnaigh, 10:00 - 15:30, le searmanas cur chrainn darach am nóna.  Leanfaidh searmanas bronnadh duaiseanna ansin, ag 16:00 i.n., agus fulacht (BBQ) faoi choinne suipéir díreach ina dhiaidh.

B’fhéidir gur mhian le daoine fanacht sa cheantar faoi choinne rudbeag turasóireachta i ndiaidh an Oireachtais.  Moltar turas go contae "Prince Edward", lena stair is tíreolaíocht sainiúil (40+ fíonlann san áireamh!!).

a

http://www.pecchamber.com/pdf/County_Drivin_Tours.pdf

http://prince-edward-county.com